About

About

Společnost Zoss Language Services (ZLS) byla založena v roce 2003. Naším hlavním cílem je zajistit širokou nabídku cenově dostupných firemních kurzů. ZLS také nabízí překlady, korektury a editace textů, jazykový audit, konzultace, asistenci při prezentacích výrobků v cizím jazyce a další služby dle specifických přání klientů.

Ústřední filozofií společnosti je začleňovat nové moderní metody do výuku, ale současně stavět na znalostech získaných tradičními a osvědčenými učebními metodami. Nejsme školou, která pouze rychle probere učebnici a považuje tím učební materiál za osvojený. Dobře víme, že osvojení jazyka je mnohem dynamičtější a komplexnější proces. Věříme v učebnice, ale ne ve způsob otáčení stránky za stránkou. Řídíme se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky v oblastech výuky, učení a hodnocení.

V ZLS pracují profesionální lektoři, kteří se nedrží pouze jednoho metodologického přístupu. Na základě vaší žádosti vám dokážeme sestavit učební plán na míru. Na hodinách zažijete pozitivní atmosféru a různorodé aktivity vás zaujmou natolik, že pro vás bude učení jazyka příjemným zpestřením dne. Vždy také budete vědět, proč se jednotlivým aktivitám věnujete.

Uvědomujeme si, že na začátku každé spolupráce stojí před našimi studenty i jejich učiteli mnoho práce. My nabízíme profesionalitu, zkušenosti a flexibilitu. Od studentů naopak očekáváme vnímavost, odhodlání a trpělivost. Kombinací všech těchto aspektů získáme prostor pro originální a inovativní výukové prostředí, takové, které má Zoss Language Services za cíl nabídnout každému studentovi, kterého vyučuje.